Een krediet aanvragen bij de bank, hoe werkt dat eigenlijk? Welke stappen doorloop je en waar moet je aan denken? Wij zetten vier stappen voor je uiteen.

Stap 1: Voorbereiding

Voordat je een kredietaanvraag indient, is het eerst belangrijk om je situatie goed in beeld te hebben.

Heb je antwoord op vragen als:

 • Wat voor plannen heb je voor jouw bedrijf?
 • Hoeveel geld heb je hiervoor nodig?
 • Hoe zien de worst case en best case scenario’s eruit?
 • Hoeveel eigen geld breng je zelf in?
 • Hoeveel kun je per maand aflossen?
 • Welke zekerheden kun je de financier bieden als onderpand?
 • Kun je gebruik maken van subsidies of garantieregelingen?

Heb je deze zaken op een rij? Dan kun je jouw aanvraag voorbereiden. De checklist financieringsaanvraag kan je helpen om te kijken of je aanvraag compleet is. Ook handig: de checklist ondernemingsplan. Heb je nog weinig ervaring met het aanvragen van een krediet? Roep dan de hulp in van een accountant of financieel adviseur.

Stap 2: Je aanvraag indienen

Je kunt je kredietaanvraag bij de meeste banken online in gang zetten. Handig, want zo kun je de aanvraag doen wanneer het jou uitkomt en zie je meteen wat de bank van jou nodig heeft. Afhankelijk van de aanvraag volgt meestal een (telefonisch) gesprek, waarin een accountmanager of contactpersoon kijkt of er voldoende aanknopingspunten zijn om de aanvraag succesvol te kunnen doorlopen. Soms moet je aanvullende stukken aanleveren of langskomen om je plannen te presenteren.

Stap 3: Beoordeling door de kredietverstrekker

De bank kijkt vervolgens of je aanvraag compleet is en of je aan de voorwaarden voldoet. Er wordt onder andere naar de volgende zaken gekeken:

 • Is je plan realistisch en goed onderbouwd?
 • Heb je (uitzicht op) een redelijk rendement?
 • Zijn de vooruitzichten van je sector goed?
 • Is je onderneming bestand tegen moeilijke tijden?
 • Heeft je onderneming voldoende eigen vermogen?
 • Kun je voldoende zekerheden bieden als onderpand?

Hoe eenvoudiger (en completer) je aanvraag, hoe sneller het gaat. In sommige gevallen heeft de kredietverstrekker er onvoldoende vertrouwen in. Je kunt dan terug naar de tekentafel, of op zoek naar een andere financier. Ziet de kredietverstrekker wel heil in je plannen? Dan ontvang je een kredietvoorstel.

Stap 4: Het kredietvoorstel of de offerte

Als de bank jouw plannen financierbaar vindt, krijg je een kredietvoorstel. In de offerte worden de belangrijkste punten van jullie overeenkomst vastgelegd.
Denk hierbij aan:

 • de hoogte van de financiering
 • de kredietvorm en de rente die hierbij hoort
 • het aflossingsschema
 • de zekerheden die inbrengt en de afspraken die je hierover hebt gemaakt

Maar ook aan:

 • de activiteiten en marktpositie van je onderneming
 • de financiële resultaten en de prognose
 • het management van je bedrijf
 • de verwachte effecten van de kredietuitbreiding

In deze laatste stap is het belangrijk dat je goed controleert of alle gegevens kloppen. En natuurlijk of het voorstel aansluit bij jouw plannen. Als je akkoord gaat, verstrekt de bank het krediet.