Als je een kredietaanvraag hebt ingediend bij de bank, is het afwachten geblazen. Maar wat gebeurt er precies met je aanvraag en waar kijkt de kredietverstrekker naar? Waarop beoordeelt de bank je kredietaanvraag? Een kijkje in de keuken.

Voor een kredietverstrekker is het van groot belang om iedere aanvraag zorgvuldig te beoordelen. Niet alleen voor de kredietverstrekker zelf, maar ook voor jou als ondernemer. Voor beide partijen is het belangrijk dat je niet meer leent dan je kunt terugbetalen. Volledige zekerheid heb je natuurlijk nooit, maar financiers wegen verschillende factoren af om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s. De grote banken in Nederland hebben daar de kennis en expertise voor in huis. Denk aan sectorspecialisten, kredietanalisten, riskmanagers en accountmanagers. Deze specialisten kijken bij elke aanvraag onder andere naar de volgende zaken:

  1. de ondernemer en de onderneming
  2. de financiële situatie van de onderneming
  3. de vooruitzichten van de sector

De ondernemer en de onderneming

Voor banken is heel belangrijk wie jij als ondernemer bent. Hoe stuur jij jouw onderneming aan? Beschik je over de nodige vaardigheden, kennis en ervaring om je doelen te bereiken? Laat daarom in je aanvraag duidelijk zien waar jouw kracht ligt. Bijvoorbeeld welke opleidingen en cursussen je hebt gevolgd, wat je competenties zijn en hoe je jouw personeel uitkiest en motiveert.

Uiteraard is ook jouw onderneming zelf van groot belang. Wat is je verdienmodel? Welke producten of diensten lever je? Wat is je onderscheidend vermogen? Met wie werk je samen en hoe afhankelijk ben je van derden? Ook hier is een goede motivatie belangrijk: onderbouw waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Het ‘waarom’ is minstens zo belangrijk als het ‘wat’.

De financiële situatie

Financiers nemen de cijfers van je onderneming onder de loep. Hoe heb je de afgelopen jaren gepresteerd? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Als starter heb je nog geen trackrecord, juist dan is een goede prognose belangrijk.

Daarnaast kijken financiers naar:

  • de cashflow
  • de verlies- en winstanalyse
  • de balans
  • de zekerheden die je kunt bieden als onderpand

Je kunt je hierop voorbereiden door alle cijfers goed op orde te hebben, voorzien van de juiste onderbouwing. Het is niet alleen belangrijk hoe de zaken ervoor staan, maar ook hoe jij daarmee omgaat.

De sector

Als mkb’er ben je voor een deel afhankelijk van de ontwikkelingen in je sector. Veel financiers voeren regelmatig een sectoranalyse uit, zodat ze per sector een goed beeld hebben van de stand van zaken. Zit deze in zwaar weer? Dan kan dit jouw risicoprofiel negatief beïnvloeden. Maar misschien speel jij met jouw plannen juist slim in op de problemen in je sector. Voer dus voor het indienen van je aanvraag zelf een analyse uit, en motiveer hoe je met uitdagingen om wilt gaan.

En hoe dan verder?

Als je onderneming kredietwaardig is bevonden, kijkt de kredietverstrekker naar je financiële wensen. Hoeveel je wilt lenen en waarvoor je dit wilt gebruiken, staat centraal. Maar ook de financieringsvorm die bij je financieringsbehoefte past, is belangrijk. Vaak kan de bank je hierbij adviseren. Komen jullie er samen uit? Dan stuurt de kredietverstrekker je een offerte.