Op weg naar een complete financieringsaanvraag bij de bank

 1. Persoonlijke gegevens
  Het is van belang dat jouw financieringsaanvraag alle relevante persoonlijke gegevens bevat.
  Naast de naam- en adresgegevens van jou en je onderneming betreft dit informatie over je opleiding en werkverleden.
 1. Uittreksel van de Kamer van Koophandel (en eventueel statuten)
  Aan de hand van een recent uittreksel (niet ouder dan één maand) wordt gecontroleerd of jouw onderneming is gevestigd in Nederland en wat voor rechtsvorm de onderneming heeft. Dit kan een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap of naamloze vennootschap zijn.
  Is de onderneming een besloten of naamloze vennootschap dan wordt ook om de meest recente versie van de statuten van de onderneming gevraagd. Statuten worden opgesteld met behulp van een notariële akte.
 1. Financiële informatie
  De bank zal je vragen om de definitieve jaarcijfers van de (twee) voorgaande boekjaren, dan wel de openingsbalans als je een onderneming wilt starten.
  De definitieve jaarcijfers die je aanlevert moeten zijn opgemaakt door een administratiekantoor of accountant.
  De bank zal meestal ook een verklaring van het administratiekantoor of de accountant willen ontvangen. Als je een onderneming wilt starten en dus nog geen jaarcijfers hebt, verstrek dan minimaal de openingsbalans van je onderneming. Bestaat je onderneming al wel maar heb je nog geen twee opeenvolgende boekjaren gehad, verstrek dan de wel beschikbare (jaar)cijfers. Vaak zal een bank ook inzage willen in je privé financiële situatie en vragen om een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over de laatste twee kalenderjaren mee te sturen.
  Zowel de jaarcijfers als de aangifte inkomstenbelasting kunnen tegenwoordig digitaal worden aangeleverd via Standard Business Reporting (SBR). Deze wijze van aanleveren is snel, veilig en betrouwbaar en levert de bank precies die informatie die nodig is voor het beoordelen van jouw financiering. Informeer bij je administratiekantoor of accountant naar de mogelijkheden of kijk op www.sbrbanken.nl.
 1. Financieringsbehoefte/Investeringsplan
  Een onderbouwing van je financieringsbehoefte en/of investeringsplan is een belangrijk element van jouw aanvraag.
  Onderbouw hoeveel financiering je nodig denkt te hebben en waarvoor je de financiering wilt gebruiken. Geef ook aan hoeveel eigen geld en/of geld van andere partijen je in aanvulling op de gevraagde financiering zult investeren. Voor het verkrijgen van bancaire financiering is het in veel gevallen een voorwaarde dat je financieringsbehoefte deels met geld van jezelf en/of derden wordt ingevuld.
 1. Rentabiliteits- en liquiditeitsprognose
  De bank vraagt je om een rentabiliteits- en liquiditeitsprognose op te nemen in je aanvraag.
  Een bank wil uiteraard graag weten hoe en wanneer je denkt de financiering te gaan terugbetalen. Je wordt daarom gevraagd om voor minimaal de komende twee jaar aan te geven hoeveel omzet en winst (rentabiliteit) je verwacht dat jouw onderneming gaat behalen en hoe je kasstromen (liquiditeit) er uit gaan zien. Het is belangrijk dat je verschillende scenario’s uitwerkt. Schets bijvoorbeeld een positief, een gemiddeld en een negatief scenario. Het is een pré als de prognoses zijn opgesteld door een onafhankelijk administratie- of accountantskantoor.
 1. Een ondernemingsplan
  Uiteraard dient de aanvraag een ondernemingsplan te bevatten. In dit plan moet staan wat je wilt gaan doen en waarom juist jouw plannen een succes zullen worden, met andere woorden, hoe jouw onderneming geld gaat verdienen. De bedoeling van het ondernemingsplan is dat het de bank overtuigt jouw plannen te financieren. Je ondernemingsplan bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  1. Motivatie: geef aan waarom je deze onderneming wilt starten of verder brengen en waarom juist jij hier de geschikte persoon voor bent.
  2. Businesscase: geef aan wat jouw onderneming uniek maakt en onderbouw dit zo mogelijk met behulp van verricht marktonderzoek.

Klaar voor de aanvraag
Als je alle bovenvermelde informatie hebt verzameld kun je starten met de financieringsaanvraag. Een bank zal je aanvraag daarmee in principe direct in behandeling kunnen nemen en je mag dus een inhoudelijke reactie verwachten. Let er wel op dat individuele financiers nog aanvullende informatie kunnen vragen en dat er verschillen kunnen bestaan tussen de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiering. Kijk daarom voor het indienen van je aanvraag altijd op de website van de betreffende bank of neem contact met hen op om te controleren of je aanvraag volledig is en of je aan alle voorwaarden voldoet.