Bij het verstrekken van financiering vraagt de bank bijna altijd om zekerheden. De bank wil zich namelijk beschermen tegen eventuele verliezen als het onverhoopt toch misgaat met een onderneming. Zekerheden verlagen het mogelijke risico van de bank, waardoor jouw risicoprofiel lager uitvalt en banken je eerder geld willen lenen. Alle gestelde zekerheden leg je met de bank vast in de kredietovereenkomst.

Zekerheden

Je kunt verschillende zaken als zekerheid aanbieden. Bijvoorbeeld zekerheden op onroerende goederen, zoals een hypotheek op je bedrijfspand. Ook kunnen roerende zaken aan de bank in zekerheid worden gegeven. Het in onderpand geven van roerende zaken noemen we ook wel verpanden. Een bekend voorbeeld daarvan is de verpanding van een debiteurenportefeuille. Door je debiteurenportefeuille (iedereen die nog geld aan jouw bedrijf schuldig is) als onderpand aan de bank te geven, kan de bank de openstaande vorderingen op jouw debiteuren innen als jij zelf niet meer aan je verplichtingen kan voldoen. Andere voorbeelden van roerende zaken die je kunt verpanden zijn machines, inventaris of transportmiddelen.

De bank kan ook vragen om zogenaamde persoonlijke zekerheden, zoals een borgstelling of garantstelling. In geval van een borgstelling staat een bedrijf of persoon borg voor het terugbetalen van de zakelijke financiering. Als je jouw lening niet kan terugbetalen, doet de bank eerst een beroep op eventuele in zekerheid verstrekte goederen. Vervolgens kan de bank de borgsteller aansprakelijk stellen voor het betalen van de lening. De borgsteller kan een persoon of bedrijf zijn, maar ook de overheid. De overheidsregeling Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) is hier het bekendste voorbeeld van. Je kunt ook zelf borg staan met je eigen vermogen.

In de dagelijkse praktijk merk je niets van het feit dat je zaken in zekerheid aan de bank hebt gegeven. Je kunt je goederen of bedrijfspand gewoon gebruiken. Wil je goederen die je in zekerheid hebt gegeven verkopen? Overleg dit dan eerst met de bank. Jullie kijken dan samen wat er met de opbrengst gebeurt.