Als ondernemer heb je de keus uit verschillende financieringsmogelijkheden. Een van de mogelijkheden is het afsluiten van een rekening-courantfaciliteit.

Wat houdt een rekening-courantkrediet in?

Rekening-courant is een faciliteit van de bank bestemd voor werkkapitaal. Je kunt deze faciliteit gebruiken voor zowel het financieren van inventaris en voorraden, als voor het (voor)financieren van debiteuren en crediteuren. Binnen een met de bank afgesproken limiet kun je op ieder gewenst moment geld opnemen en weer aanvullen. Voor ondernemers is dit handig om kortlopende financieringsbehoeften in te vullen, bijvoorbeeld als jouw afnemers later betalen dan het moment dat jij je grondstoffen moet inkopen. Doorgaans kun je maximaal vier keer je maandelijkse omzet lenen. Deze omzet moet wel op je rekening-courant binnenkomen.

Wat zijn de voordelen van rekening-courantkrediet?

Een rekening-courantkrediet is vrij te besteden binnen je onderneming. Als je snel geld nodig hebt, hoef je niet eerst een aparte aanvraag te doen. Zo kan je bedrijfsvoering doorlopen. Een ander voordeel is dat een rekening-courantkrediet geen directe aflossingsverplichting heeft. Je kunt van de faciliteit gebruikmaken zolang je de rente betaalt. Wel maak je afspraken met de bank over de periode (looptijd) dat je over deze faciliteit kan beschikken. Het is mogelijk dat jij het krediet voor het einde van de looptijd opzegt. Ook de bank kan een rekening-courantkrediet voortijdig beƫindigen.

Aandachtspunten

Aan een rekening-courantkrediet is een variabele rente verbonden. De rente kan dalen, maar ook stijgen. Hierdoor kunnen je maandlasten hoger uitvallen tijdens de looptijd. Ook voor een rekening-courantfinanciering moet je vaak zekerheden in kunnen brengen. Denk daarbij aan onroerend goed, voorraden of machines. Als je niet meer aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen, kan de bank hier beslag op leggen.

Welke kosten betaal je voor rekening-courantkrediet?

Als je een rekening-courantkrediet afsluit, kun je te maken krijgen met de volgende kosten:

  • eenmalige afsluitkosten
  • rente over het deel van het kredietlimiet dat je gebruikt
  • kredietprovisie: een bedrag dat je betaalt omdat de bank het krediet voor je reserveert
  • overschrijdingskosten: de kosten die je betaalt als je het kredietlimiet overschrijdt
  • wijzigingskosten: een bedrag dat je betaalt als je iets wilt aanpassen, zoals de hoogte van je krediet