Bedrijfsmiddelen zoals machines, systemen of voertuigen gebruik je als ondernemer om je producten te kunnen maken of je diensten te kunnen aanbieden. Bedrijfsmiddelen kun je op verschillende manieren financieren. Bijvoorbeeld met een lening van de bank, maar ook leasing is een optie.

Een lening

Een lening voor bedrijfsmiddelen heeft over het algemeen een vaste looptijd, die afhankelijk is van het investeringsdoel. Voor een bank is het belangrijk dat je een lening aan het einde van de looptijd volledig terugbetaald hebt. Een bank zal met jou als ondernemer bespreken hoe je dat wilt en kunt doen. Aflossen gebeurt in de regel op periodieke basis, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Over een lening betaal je een rentevergoeding. Je spreekt met de bank af of je een vast of variabel rentepercentage betaalt. Als de lening langer dan 1 jaar loopt, spreken we over een langlopende financiering.

Een achtergestelde lening

Een achtergestelde lening betekent dat deze is achtergesteld ten opzichte van andere schuldeisers. Als jij onverhoopt failliet gaat, zal de verstrekker van een achtergestelde lening later betaald worden dan bijvoorbeeld de bank. Deze partij loopt dan ook meer risico om uiteindelijk niet het hele leenbedrag terug te krijgen. In ruil voor het extra risico dat de geldverstrekker hiermee loopt, betaal je over een achtergestelde lening meer rente. Over de volgorde van afbetaling maak je afspraken met alle betrokken partijen: de bank en de verstrekker van de achtergestelde lening. De achterstelling wordt contractueel vastgelegd. Een achtergestelde lening kan interessant zijn als je onderneming snel groeit, bijvoorbeeld door een overname, of als je net begint en niet alles bij één partij kunt lenen.

Leasing

Lease is een financieringsvorm waarmee je kunt beschikken over roerende bedrijfsmiddelen, zonder dat je daarin hoeft te investeren. Denk aan bedrijfsauto’s, machines of inventaris. Lease is een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker de bedrijfsmiddelen aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de ondernemer. De twee belangrijkste vormen van lease:

  • Operationele lease: dit is vergelijkbaar met huren. De leasingmaatschappij of bank is volledig eigenaar van het object dat je least. Het voordeel voor jou is dat je geen restwaarderisico loopt.
  • Financiële lease: dit is vergelijkbaar met huurkoop. Jij bent economisch eigenaar, maar de leasepartij blijft juridisch eigenaar zolang de aflossing loopt. Dat betekent dat alle opbrengsten voor jou zijn, maar dat je ook verantwoordelijk bent voor het onderhoud. Aan het eind van de leaseperiode verschuift het juridisch eigendom naar jou.

Leasing biedt enkele voordelen. Zo kun je meer financieringsruimte over houden en heb je minder onzekerheden over de restwaarde (en soms ook het onderhoud).