Voor veel bedrijven is financiële winst het hoogst haalbare doel. Toch streven steeds meer ondernemers ook maatschappelijke winst na. Zij willen bijdragen aan een betere wereld en richten hun onderneming op basis van die missie in. Hoe kijkt een bank aan tegen deze nieuwe vorm van ondernemen? Tjeerd Krumpelman, Hoofd Business Advisory bij de afdeling Duurzaam Bankieren van ABN AMRO, en Daniel Povel, directeur zakelijke relaties van Triodos Bank vertellen.

Is een onderneming met een ‘maatschappelijk winstoogmerk’ bancair te financieren?

Krumpelman: “Het past bij deze tijd en manier van ondernemen om creatief naar financieringsmogelijkheden te kijken, maar sociale ondernemingen zijn ook zeker bancair te financieren. Wel zijn soms andere vormen dan bancaire financiering nodig of beter geschikt. Crowdfunding, obligaties, investeerders of bijvoorbeeld informal investors zijn vaak goede aanvullingen. Ik zie het als de rol van de bank om daar met een ondernemer over na te denken en te zoeken naar de beste oplossing. Wij kunnen onze expertise en ons netwerk inzetten om de juiste partijen aan elkaar te koppelen.”

Hoe worden sociale ondernemers geholpen?

Krumpelman: “Naast onze gewone kredietverlening hebben wij ook het Social Impact Fonds. Dit fonds biedt ons de mogelijkheid om de komende jaren zelf te investeren in maatschappelijke ondernemingen met een innovatief businessmodel. Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband met Social Enterprise NL, het Nederlandse platform voor sociale ondernemingen: zij spelen een belangrijke rol in het aanjagen van de groeiende beweging sociaal ondernemers. Wij dragen hieraan bij met ons netwerk en ondersteunen met bijvoorbeeld financieringsworkshops en coaches.”

Hoe kunnen we sociaal ondernemen nog verder bevorderen?

Krumpelman: “Sociaal ondernemerschap is relatief nieuw. Vaak weten sociale ondernemers niet eens dat ze sociaal ondernemer zijn. Verbeterpunten zitten dus vooral in de erkenning en herkenning ervan. De overheid kan een rol spelen met betere wet- en regelgeving, zodat de herkenbaarheid van sociaal ondernemers wordt vergroot. Banken kunnen ervoor zorgen dat er één duidelijk loket is, nu bewegen ze zich vaak tussen het particuliere en zakelijke deel van een bank.”

Duurzaam ondernemen is een logische keuze

Povel: “We doen alleen zaken met ondernemers die bij alles wat ze doen ook oog hebben voor de belangen van het individu, de gemeenschap en het milieu. Stuk voor stuk bedrijven en instellingen die de economie groener, socialer en duurzamer willen maken.”

Is dat niet de commercialiteit aan de kant zetten?

Povel: “Integendeel. We moeten ons alleen goed realiseren dat duurzaam ondernemen om veel meer gaat dan geld verdienen. Natuurlijk zijn de cijfers ook voor ons erg belangrijk; we verstrekken alleen een krediet als er een goed businessplan ligt. Daarnaast kijken we breder, want duurzaamheid gaat over een positieve impact op de lánge termijn – en dan gaan financieel en maatschappelijk rendement hand in hand.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan menswaardige zorg voor ouderen, waarbij een warme, persoonlijke benadering en respect voor het individu centraal staan. Of een werkelijk duurzame energiehuishouding waarin gewoonweg geen plaats meer is voor fossiele brandstoffen. En waarin ook de energieprestaties van woningen en kantoren drastisch verbeteren. En denk aan fairtrade-bedrijven die rechtstreeks bijdragen aan een eerlijkere en socialere wereld.” Duurzaam ondernemen is een logische keuze, stelt Povel: “Kies ervoor om commercieel en financieel succes niet ten koste te laten gaan van de wereld waarin wij leven. Maar stel de toekomst ervan juist veilig door bedrijfsmatig verantwoord te handelen.”